zdly.net
当前位置:首页 >> 鸿门宴重要实词20个 >>

鸿门宴重要实词20个

1.注音释义 旦日飨士卒(飨,xiǎng,用酒食款待) 鲰生说我曰(鲰,zōu,短小,浅陋) 戮力(戮,lù联合,一同) 目(,chēn发怒时睁大眼睛) 目眦尽裂(眦,zì眼角) 按剑而跽(跽,jì,挺直上身,两腿跪着) 彘肩(彘,zhì,猪)

1、注音 玉(,jué,半环形玉佩.“”与“决”同音,范增用示意项羽要下决心杀刘邦) 旦日飨士卒(飨,xiǎng,用酒食款待,这里是犒劳的意思) 鲰(鲰,zōu,卑微,浅陋) 生说(读“shuì“劝告,劝诫)我曰 奉卮酒为寿(卮zh

字词整理 一.通假字 1.欲予秦,秦城恐不可得. “予”通“与”,给予. 2.君不如肉袒伏斧质请罪. “质”通“”,古代刑具,用于腰斩. 3.可予不.“不”通“否”,表疑问语气. 4.臣愿奉璧西入秦.“奉”通“捧”,用手托. 5.拜送书

沛公军霸上,未得与项羽相见.沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之.”项羽大怒曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军!”当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上.范增说项羽曰:“

2、虚词 为 ①客何为者(wéi,做,干,动词) ②使子婴为相,珍宝尽有之 (wéi,做,干,动词) ③窃为大王不取也(wéi,认为,动词) ④为击破沛公军(wèi,替、给,介词) ⑤我为鱼肉(wéi,是,动词)

沛公至军,立诛杀曹无伤.本文重点词文言虚词若)(3)你;你们;你(们)的.《鸿门宴》:入前为寿.”者)(6)用在疑问句全句末,表示疑问语气,相当于“呢”.《鸿门宴》:“客何为~”所)(4)与“为”相呼应,构成“为……所

鸿门宴重点虚词8条记录 若) (3)你;你们;你(们)的.《鸿门宴》:“~入前为寿.”者) (6)用在疑问句全句末,表示疑问语气,相当于“呢”.《鸿门宴》:“客何为~?”所)(4)与“为”相呼应,构成“为……所……”的被动句式.《鸿门宴》:“不者,若属皆且为~虏. 因) (9)介绍动作行为发生的条件,可译为“趁机”、“趁着”.《鸿门宴》:“请以剑舞,~击沛公于坐.” 展开 作业帮用户 2017-06-05 举报

本文的异读字有: \x09破音异读:\x09沛公欲王关中(wàng)\x09道芷欲间行(jiàn)\x09数目项王:shuò 数次用目示意项王.目,用目示意,动词\x09\x09通假异读:\x09距关,毋内诸侯(同“拒”“纳”) \x09要项

鸿门是一个地方,所以鸿门宴只是说在鸿门这个地方的一个宴会.项羽欲在此宴会杀刘邦,而刘邦又不得不赴宴.比喻那些没有安好心的邀请.如黄鼠狼给鸡拜年.

2、通假字 距关,毋内诸侯(距通拒,把守的意思,内通纳,接纳) 要项伯(要通邀,邀请) 不敢倍德(倍通背,背叛的意思) 不可不蚤来(蚤通早) 令将军与臣有(

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zdly.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com