zdly.net
当前位置:首页 >> 谋之不臧是什么意思 >>

谋之不臧是什么意思

谋之其臧,则具是违;谋之不臧,则具是依。 ——《诗经 节南山之什·小旻》 释义:谋划本来很完美,偏偏把它都违背;谋划本来并不好,反而拿来都依照。 “臧”,完备、周密。

“谋之不臧”的意思是不好的谋略。 读音 [ móu zhī bú zāng ] 出处 此句出自《诗经·小雅》里的《小旻》 原句 旻天疾威,敷于下土。谋犹回遹,何日斯沮?谋臧不从,不臧覆用。我视谋犹,亦孔之邛。潝潝訿訿,亦孔之哀。谋之其臧,则具是违。谋之不...

我的理解,这句话的意思是说,凡是明文规定好了,都照着去做,凡是没有明文规定的东西,明明知道不对,还会去做。这个主要是说人的自觉性,,,,这个,更多的是认为在工作中,一个人的职业道德素质,如果没有自觉性,将增加很大的管理成本,而...

这就是个成语,并没有特别的"下一句".下一句只要意思,拼凑的有意义,随您怎样造句都行. 此成语出处是:诗经邶风雄雉的"何用不臧"及易经系辞下的"人谋鬼谋,百姓与能". 意思是"事情之所以不成或失败是由於人没有谋划好,与天时,地利无关." 人谋不臧,慎...

文字: 人主自臧则众谋不进 拼音: rén zhǔ zì zāng zé zhòng móu bú jìn

自臧:自以为是。臧,善;好。

旻天疾臧,敷于下士。 [旻(mín)天:秋天,此指苍天、皇天。疾威:暴虐。敷:布施。下土:人间。] 谋犹回遹,何日斯沮。 [谋犹:谋划、策谋。...

《诗经小雅小雯》内容和见解小旻旻天疾臧 敷于下士谋犹回遹 何日斯沮谋臧不从 不臧覆用我视谋犹 亦孔之邛潝潝訿訿 亦孔之哀谋之其臧 则具是违谋之不臧 ...

小旻 旻天疾臧 敷于下士 谋犹回遹 何日斯沮 谋臧不从 不臧覆用 我视谋犹 亦孔之邛 潝潝訿訿 亦孔之哀 谋之其臧 则具是违 谋之不臧 则具是...

下一句: 如履薄冰小旻 [作者] 佚名 [全文] 旻天疾威,敷于下土。谋犹回遹,何日斯沮?谋臧不从,不臧覆用。我视谋犹,亦孔之邛。潝潝訿訿,亦孔之...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zdly.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com